...

Oferta Zakładu Pogrzebowego

Oferta Zakładu Pogrzebowego

Jak postępować, gdy odejdzie bliska nam osoba?

1. Zgon nastąpił w domu

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza, by stwierdził zgon (pogotowie ratunkowe lub przychodnia rejonowa). Wystawiona wówczas przez lekarza karta zgonu umożliwia zakładowi pogrzebowemu odbiór ciała.

‍2. Zgon nastąpił w szpitalu

Obowiązek sporządzenia karty zgonu spoczywa na pracownikach danej placówki. Ciało przechowywane jest w szpitalnej chłodni do czasu odbioru przez wybrany przez rodzinę zakład pogrzebowy.

‍3. Zgon nastąpił w placówce opiekuńczej

Kartę zgonu wystawia lekarz współpracujący z domem opieki lub pogotowie ratunkowe. Placówki te nie posiadają chłodni. Ciało odbierane jest zazwyczaj przez zakład pogrzebowy wskazany wcześniej przez rodzinę lub przewożone do prywatnej chłodni.

4. Zgon w postępowaniu prokuratorskim

Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prokuratury lub policji, dodatkowo należy przedłożyć pisemne zezwolenie z danego organu na pochowanie zmarłego. W tym miejscu należy podkreślić, że rodzina nie ma obowiązku korzystać z usług firmy pogrzebowej która ma podpisaną umowę z daną prokuraturą, zakład pogrzebowy rodzina wybiera samodzielnie i nie ma tutaj żadnego przymusu bądź odgórnego narzucania konkretnej firmy pogrzebowej (rodzina nie jest niczym zobowiązana). Do czasu wydania dokumentów przez prokuraturę rodzina nie ponosi żadnych kosztów związanych z transportem lub przetrzymaniem osoby zmarłej.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.